Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego

27-11-2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” odbyło się dziś w ratuszu.

 

Projekt zostanie dofinansowany w ramach działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 30 600 000, 00 PLN, całkowita wartość projektu: 44 280 000,00 PLN.

 

Prace nad utworzeniem nowoczesnego ośrodka kształcenia zawodowego w Kielcach nabierają rzeczywistego wymiaru. W sierpniu 2016 roku podpisano akt notarialny z PGE S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce S.A. na zakup nieruchomości, na której ma powstać CK Technik. Następnie wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - wykonawczej, czego zwieńczeniem było uzyskanie 15 maja br. prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednocześnie rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony we wrześniu 2017 r a w październiku  otrzymał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania. Wsparcie ze środków Unii Europejskiej pozwoli sfinansować zarówno budowę infrastruktury, zagospodarowanie terenu wokół Centrum, jak również wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu w nowoczesne pomoce techno-dydaktyczne.

 

Równocześnie ogłoszony został przetarg na wybór generalnego wykonawcę Inwestycji. Trwa procedura przetargowa. Planowane przekazanie placu budowy nastąpi na początku 2018 roku, a pod koniec 2019 roku pierwsi uczniowie i słuchacze przekroczą progi Centrum. W ramach nowo tworzonej infrastruktury, która powstanie przy ul. Łódzkiej  zostaną udostępnione nowoczesne pracownie, w których będzie prowadzona działalność edukacyjna dla czterech branż: metalowej, mechanicznej/mechatronicznej, elektrycznej/elektronicznej i informatycznej.

 

Do Centrum trafi młodzież z publicznych szkół zawodowych, która będzie odbywać zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach pod okiem wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Centrum oferować będzie również kursy zawodowe, w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą zdobyć lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe, a w wyniku złożonego egzaminu potwierdzającego kwalifikację potwierdzić także zawód. Także nauczyciele przedmiotów zawodowych korzystając z pomocy Centrum mogą podnieść swoje kwalifikacje. Oferta Centrum to nie tylko kursy i szkolenia, ale również możliwość zdobycia państwowych certyfikatów potwierdzających zdobyte uprawnienia i kwalifikacje. Prowadzone w Centrum kształcenie będzie odbywać się w ramach publicznego systemu oświaty dla mieszkańców Kielc oraz regionu. Zajęcia będą wynikać z obowiązku nauki na podstawie programów nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych a w przyszłości ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Kształcenie ma charakter publiczny i ogólnodostępny.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym