Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Wniosek o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury edukacyjnej Geoparku Kielce

12-12-2017

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta, we współpracy z Geoparkiem Kielce, przygotował i złożył w dniu 11.12.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego wniosek o dofinansowanie projektu: „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce”, planowanego do realizacji przez Gminę Kielce przy współfinansowaniu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Rozwój miast”Działanie 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”.

 

Projekt zakłada realizację 2 zadań inwestycyjnych:

 

- „Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Rezerwatu i Parku Kadzielnia” - zadanie obejmie stworzenie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej służącej ochronie terenów przyrodniczo cennych w kieleckiej Kadzielni: budowę ścieżek edukacyjnych (ciągi pieszo-rowerowe wraz z kładką pieszo-rowerową, oświetleniem i zabezpieczeniem skarp; ścieżka pieszo-rowerowa i punkt edukacyjny);

 

-  „Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Rezerwatu Wietrznia wraz z doposażeniem Centrum Geoedukacji” – zadanie obejmie stworzenie kompleksowej infrastruktury turystycznej i edukacyjnej służącej ochronie terenów przyrodniczo cennych oraz realizacji funkcji dydaktycznych w obrębie Rezerwatu Wietrznia, w tym doposażenie Centrum Geoedukacji (modernizacja ekspozycji stałej w Centrum Geoedukacji wraz z projektem i budową Geologicznego Ogrodu Doświadczeń; budowa ścieżki edukacyjnej w Rezerwacie Wietrznia).

 

Cel główny projektu to zwiększenie wykorzystania zasobów przyrodniczych na terenie miasta Kielce należącego do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, m.in. dzięki wykorzystaniu potencjału przyrodniczo-turystycznego w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, skanalizowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, podwyższeniu świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów.

 

Realizacja projektu wynika z dokumentu "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020", która została sporządzona dla 12 gmin wchodzących w skład Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Działania zapisane w Strategii ZIT KOF, w ramach Celu strategicznego 4 „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej KOF” to:

 

1.       Zagospodarowanie lokalnych zasobów przyrodniczych i ekologicznych na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich promocją,

2.       Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej.

 

Okres realizacji projektu: 2016-2019.

Szacunkowe całkowite koszty wynoszą 13,94 mln PLN, w tym kwota dofinansowania: 11,84 mln PLN.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym