Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Miasto Kielce rusza z nową inicjatywą wspierania szkolnej edukacji przedsiębiorczości

04-01-2018

Doradztwo zawodowe i personalne, spotkania z przedsiębiorcami, warsztaty, wizyty studyjne, symulacja działalności gospodarczej, czy gra miejska w plenerze - to najnowsza propozycja z jaką wychodzi Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce wobec uczniów i nauczycieli miejscowych szkół ponadpodstawowych. Od 1 stycznia bowiem Miasto Kielce rozpoczyna realizację projektu "Program: Edukacja Przedsiębiorczości", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest inicjowanie, rozwijanie i kształtowanie wsród uczniów postaw i kompetencji przedsiębiorczych i społecznych, niezbędnych na współczesnym rynku pracy.


Projekt "Program: Edukacja Przedsiębiorczości" skierowany jest do 16 nauczycieli i 150 uczniów czterech kieleckich szkół ponadpodstawowych: X Liceum Ogólnoszktałcącego im. Józefa Wybickiego, Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Nauczyciele objęci wsparciem wezmą udział w warsztatach, dzieki którym poznają nowe aktywizujące uczniów metody nauczania oraz sposoby korelowania nauczanych przez siebie przedmiotów (podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, itp.) z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów. Dla samych zaś uczniów został przygotowany cały wachlarz działań: od zajęć z doradcami zawodowymi, spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, wizyt studyjnych u lokalnych proacodawców i w instytucjach wspierających lokalną przedsiębiorczość, warsztatów wzmacniających umiejętności uczenia się oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i społecznych, aż po symulację prowadzenia działalności gospodarczej i plenerową grę miejską.

Wszyscy uczniowie objęci wsparciem wezmą także udział w wizycie w Giełdzie Papierów Wartościowych SA, Narodowym Banku Polski, Mennicy Polskiej SA i Polskej Wytwórni Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Zaś dla tych najbardziej przedsiębiorczych, przewidziano liczne cenne nagrody: netbooki, czytniki e-book, tablety, smartwache, itp.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się z dniem 8 stycznia (dla nauczycieli) i 15 stycznia (dla uczniów). Wszelkie informacje na temat projektu wraz z dokumentami rekrutacyjnymi można znaleźć pod linkiem: http://www.invest.kielce.pl/program-edukacja-przedsiebiorczosci-7

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPSW.08.03.06-26-0020/17-00 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym