Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3

01-03-2018
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 - ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu.
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej

01-03-2018
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej - ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu.
więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

01-03-2018
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
więcej

Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną

19-02-2018
Zaproszenie do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na siedem wspólnych spotkań Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na rok 2018.
więcej

Spotkanie informacyjne poświęcone tegorocznym konkursom RPOWŚ 2014-2020

15-02-2018
Ponad 250 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poświęconym tegorocznym konkursom RPOWŚ 2014-2020 na projekty „miękkie”: edukacyjne, społeczne oraz dotyczące opieki zdrowotnej.
więcej

Rok 2017 zakończony sukcesem porozumienia 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

07-02-2018
Dziś na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podsumowano stan realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
więcej

Pozytywnie ocenione projekty w ramach poddziałania 8.4.3

05-02-2018
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił listę pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach ...
więcej

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17

05-02-2018
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawił listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPSW.08.05.04-IZ.00-26-161/17.
więcej
  1  2  3  4    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym