Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Azbest

Prezydent Miasta Kielce informuje, że w Wydziale Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest.

Wzory dokumentów dot. demontażu, załadunku, wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji oraz pionów kanalizacji deszczowej obiektów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, oraz załadunku, wywozie i utylizacji wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kielce, jak również ze strony internetowej www.um.kielce.pl.

 


Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, na kancelarii Urzędu pok. nr 12 lub ul. Strycharska 6 na kancelarii Urzędu pok. nr 12 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

 

Urząd Miasta Kielce
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce

Osoby fizyczne dokumenty mogą składać do dnia 30.09.2018 r.
Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe dokumenty mogą składać do dnia 28.02.2018 r.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje po numerem telefonu 41 36 76 657

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym