Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Biuro prasowe

Biurem Prasowym kieruje Rzecznik Prasowy Prezydenta, podlegający bezpośrednio Prezydentowi Miasta. W zakresie naszych zadań znajduje się m.in. wielopłaszczyznowa współpraca z mediami, kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, redagowanie oraz modernizacja miejskiej strony internetowej, przygotowywanie materiałów do Internetowej Telewizji Kielce, opracowywanie tekstów informacyjno-promocyjnych, koordynacja prac związanych z Biuletynem Informacji Publicznej oraz realizacja zadań wynikających z Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Anna Ciulęba - Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc
Rynek 1, pok.111
tel.: 41-36-76-111
e-mail:

Iwona Sabat - główny specjalista
Rynek 1, pok. 39
tel.: 41-36-76-039
e-mail:

Andrzej Młynarczyk - główny specjalista
Rynek 1, pok. 39 
tel.: 41-36-76-039
e-mail:

Michał Różycki - główny specjalista
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040
e-mail:

Zbigniew Kotarba - inspektor
Rynek 1, pok. 40
tel.: 41-36-76-040
e-mail:

Jarosław Siłakiewicz - inspektor
Rynek 1, pok. 39
tel.: 41-36-76-038
e-mail:

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571