Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Aktualności

Odbyła się kolejna sesja Rady Miasta

11-04-2019

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

10 sesja Rady Miasta bieżącej kadencji rozpoczęła się od wprowadzenia zmian do planowanego porządku obrad. Wprowadzono do niego dwie autopoprawki zaproponowane przez Prezydenta Bogdana Wentę, a dotyczące podjęcia rezolucji w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ograniczenia środków w Krajowym Programie Kolejowym na modernizację linii kolejowej nr 8 na odcinku od Skarżyska – Kamiennej przez Kielce do Kozłowa i w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych prowadzonych na terenie miasta. Obie zostały do porządku obrad wprowadzone, podobnie jak zmieniono kolejność procedowania nad uchwałami dotyczącymi dzierżawy bądź rekomendacji dla Prezydenta dotyczącej umowy użyczenia Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu nieruchomości będącej własnością miasta przy ulicy Marszałkowskiej 40.

 

Po przyjęciu treści protokołów z poprzednich sesji i informacji Prezydenta o pracy między sesjami, radni przypomnieli tematy, jakie zgłoszone zostały w interpelacjach. Te zagadnienia zostały wyjaśnione zarówno przez Prezydenta Bogdana Wentę, jak i Danutę Papaj, Pełnomocnika Prezydenta ds. Finansów, Budżetu i Przedsiębiorczości.
Radni jednogłośnie poparli rezolucję dotyczącą ograniczenia pieniędzy na modernizacje linii nr 8, w treści zaproponowanej przez Sejmik Województwa.

 

Wiele emocji wywołały projekty uchwał dotyczące nieruchomości stanowiącej własność miasta, zlokalizowanej przy ulicy Marszałkowskiej 40 i sposobu jej przekazania Siostrom „Nazaretankom” na prowadzenie w niej szkoły podstawowej. Głosowanie i gorącą dyskusję na ten temat poprzedziło wystąpienie Przedstawicielki Rady Rodziców. W trakcie dyskusji, w której obok radnych, usłyszeć można było stanowisko władz miasta w tej sprawie, padało wiele argumentów. 7 głosami za, przy 11 przeciw i 5 wstrzymujących się uchwała dotycząca wydzierżawienia tej nieruchomości nie została przyjęta. Innym wynikiem zakończyło się głosowanie w sprawie rekomendacji dla Prezydenta dotyczącej umowy użyczenia wspomnianej nieruchomości. Tu głosy za oddało 14 radnych, przeciw było 6, a 3 radnych wstrzymało się.

 

Radni podjęli też uchwały porządkujące zagadnienia dotyczące przebiegu 5 dróg powiatowych i 17 dróg gminnych, określenia bezpłatnego wymiaru nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych oraz gospodarki nieruchomościami. Dokonane zostały również zmiany w składach osobowych komisji stałych Rady oraz delegowano dwoje radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571