Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Kielce

30-10-2017
W dniu 30 października 2017 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, pomiędzy Miastem Kielce i Spółką PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.  podpisane zostało Porozumienie o współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego na terenie Kielc.
 
Celem zawartego porozumienia będzie poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Kielce, poprzez eliminację palenisk opalanych paliwem stałym. Wspólnie z PGNiG Obrót Detaliczny będą prowadzone działania informacyjne i edukacyjne zachęcające mieszkańców Gminy Kielce oraz działających na jej terenie przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowania ich nowoczesnymi kotłami zasilanymi ekologicznym paliwem (gazem ziemnym, doprowadzonym do odbiorców systemem sieci dystrybucyjnej). Strony Porozumienia będą współpracować w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych oraz wsparcia merytorycznego i ekonomicznego na wszystkich etapach realizacji inwestycji.
 
Gmina Kielce jest jednym z przedstawicieli samorządu terytorialnego współpracujących z PGNiG Obrót Detaliczny na rzecz poprawy jakości powietrza. Współpraca PGNiG z jednostkami samorządu terytorialnego wpisuje się w długofalowe działania stron porozumienia na rzecz propagowania ekologicznych źródeł energii.
 
Gmina Kielce od 2013 roku realizuje zapisy zawarte  w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Kielce (zaktualizowanym w 2017r.), zachęcające mieszkańców do wymiany pieców grzewczych opalanych na paliwo stałe na systemy ogrzewania przyjazne środowisku.  Rozwój sieci gazowniczej jest ważnym czynnikiem ograniczającym problem „niskiej emisji”, a wprowadzenie działań ułatwiających podłączenie się do sieci gazu nowych odbiorców przyczyni się do zachęcenia mieszkańców do likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym.   Zawarcie Porozumienia jest kolejnym działaniem Gminy Kielce podjętym w ostatnim czasie, które ma w znaczący sposób usprawnić mieszkańcom wymianę starych, niespełniających norm pieców i kotłów.
lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym