Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Energia

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych dotacji w 2017 r. dla zadań polegających na wymianie źródeł ciepła

01-02-2018

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2017 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

 

Na podstawie uchwały Rady Miasta Kielce Nr XLI/852/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 maja 2017 r. poz. 1676)w dniu 30 maja 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce, który trwał do 31 października br.

Uchwała określiła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zadań polegających na trwałej likwidacji systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na:

1)        podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)        ogrzewanie gazowe;

3)        ogrzewanie elektryczne;

4)        ogrzewanie olejowe;

5)        pompę ciepła;

przy czym dotacja udzielana była wyłącznie na dofinansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych realizacji zadania wnioskodawcom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja udzielana była w kwocie 30% kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania,przy czym maksymalna kwota Dotacji była ograniczona do kwoty:

1)     5000 zł w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;

2)     4000 zł w przypadku ogrzewania gazowego;

3)     3000 zł w przypadku elektrycznego urządzenia grzewczego, ogrzewania olejowego oraz zastosowania pompy ciepła.

 

 

Ilość złożonych wniosków

77

Ilość podpisanych umów

68

Ilość zadań, na których realizację udzielono dotacji celowej

51


 

W ramach udzielonej Dotacji na kwotę 150 914,72 zł., zrealizowano 51 zadań, polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe.

 

Wykaz rodzaju i liczby zadań, na których realizację udzielono dotacji dostępny w załączniku

 

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571