Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kielce".