Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Antysmog - Kongres Ekologii Powietrza Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Historia

Certyfikacja Urzędu Miasta Kielce w poprzednich latach

W ramach przeprowadzonego w dniach 31 lipca – 4 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Kielce auditu odnowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Certyfikaty swym zakresem obejmują "Zarządzanie Urzędem Miasta, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej".
 

W ramach przeprowadzonego w dniach 16 – 17 września 2015 roku w Urzędzie Miasta Kielce auditu odnowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz certyfikat Systemu Zarządzania potwierdzający spełnienie Wymagań SPZK. Certyfikaty swym zakresem obejmują "Zarządzanie Urzędem Miasta, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania".
 

W ramach przeprowadzonego w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Miasta Kielce auditu odnowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd otrzymał na kolejne trzy lata certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań SPZK.
Certyfikat swym zakresem obejmuje "Zarządzanie Urzędem Miasta, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania".

W ramach przeprowadzonego w dniach 3-5 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Miasta Kielce auditu odnowienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd otrzymał na kolejne trzy lata certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań SPZK.
Certyfikat swym zakresem obejmuje "Zarządzanie Urzędem Miasta, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania".

W ramach przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Kielce auditu nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urząd poddał ocenie dostosowanie istniejącego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań zawartych w nowej normie PN-EN ISO 9001:2009.

Ocena ta przebiegła pozytywnie i w dniu 04.08.2009 r. Urząd otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2007 i Wymagań SPZK.
Certyfikat swym zakresem obejmuje „zarządzanie Urzędem Miasta, w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym”. 

 

     

 

 

W dniu 18 sierpnia 2008 r. Urząd Miast Kielce otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001:2001, PN-ISO/IEC 27001:2007 i wymagań SPZK.
Certyfikat swym zakresem obejmuje „wykonywanie zadań administracji samorządowej służących umacnianiu poczucia społecznego zaufania do władz Miasta oraz pracowników Urzędu zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością oraz przyjętą Deklaracją Stosowania Bezpieczeństwa Informacji z uwzględnieniem zasad określonych w Systemie Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). 
 

 

     

 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Urząd Miasta w Kielcach otrzymał 25 maja 2005r. podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji 15-lecia powstania Samorządu Terytorialnego w Polsce. Certyfikat w zakresie "wykonywanie zadań administracji samorządowej, służących umacnianiu poczucia społecznego zaufania mieszkańców do władz Miasta oraz pracowników Urzędu" na ręce prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego wręczyli: Dyrektor ds. Koordynacji i Administracji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Stanisław Walenta oraz Andrzej Suliński - auditor zewnętrzny.

 

Sekretarz Miasta, równocześnie pełnomocnik prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością Janusz Koza podziękował kilkudziesięciu urzędnikom, auditorom wewnętrznym, którzy przez wiele miesięcy pracowali przy wdrożeniu systemu. - W tym czasie wielu pracowników Urzędu wyodrębniało procedury, opisywało procesy i tworzyło dokumenty systemowe. A wszystko to po to, by, jak zapisaliśmy w naszej Polityce Jakości "dostosować zasady swojej pracy do potrzeb i oczekiwań mieszkańców oraz tych wszystkich, którzy chcą w Kielcach realizować swoje cele zawodowe, gospodarcze i osobiste." - powiedział w swym wystąpieniu.

 

 

 


 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/04 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 stycznia 2004  r. w sprawie ustanowienia zasad zarządzania i nadzoru nad pracami związanymi z ustanowieniem, wdrażaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001

   

 

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym