Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urząd Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Nowoczesne szkolnictwo zawodowe

logotypy

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

Listy rezerwowe uczniów do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”.:

 

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

Informacja o otwarciu ofert - 15.02.2018 r.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty - 19.02.2018 r.

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, w ramach projektu
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”
realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
zaprasza do składania ofert
na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych, zajęć z kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych, organizację studiów podyplomowych oraz prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

 

1. Zaproszenie do składania ofert
2. Zapytanie ofertowe
3. Szczegółowy opis zamówienia
4. Formularz oferty
5. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym
6. Wzór umowy
7. Szczegółowa kalkulacja

8. Odpowiedzi na pytania

9. Odpowiedzi na pytania - c.d.

 

 

Projekt pod nazwą: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”

W dniu 6 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.:  „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach”. Projekt realizowany przez Gminę Kielce dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego. Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli 7 szkół zawodowych z terenu Miasta Kielce.
Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego, oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego u 580 uczniów a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz doposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe.
Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wartość projektu to kwota  4 956 202,15 zł.

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym