Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

20-08-2018
Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania dokumentów: „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”, Prognozy oddziaływania na środowisko projektu...
więcej

Zaproszenie do składania ofert

17-08-2018
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi - Referat Funduszy Europejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, aparatu fotograficznego oraz...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

17-08-2018
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0889T - ul. Jaworskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania...
więcej

Zaproszenie do składania ofert

13-08-2018
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zaprasza do składania ofert na świadczenie usług doradczych...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

10-08-2018
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania ulicy Malików z projektowaną drogą lokalna 10.KDL".
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

10-08-2018
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0966T - ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku...
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

09-08-2018
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 sierpnia 2018 r. wykazu lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców.
więcej

Ogłoszenie prezydenta Kielc

09-08-2018
Ogłoszenie prezydenta Kielc o wywieszeniu w dniach od dnia 9 sierpnia 2018 roku do dnia 30 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
więcej
1  2  3    
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym