Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego

04-01-2019

Informacja o sprzedaży samochodu osobowego

 

Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce

informuje o sprzedaży samochodu osobowego zakwalifikowanego jako zbędny składnik rzeczowy majątku ruchomego:

 

 

  1. Samochód osobowy marki Hyundai Tucson 2.0 CRD

Nr rej. TK 00059

Rok produkcji 2005

Nr VIN KMHJM81VP5U175319

Silnik o pojemności 1 991 ccm i mocy 83 kW

Kolor srebrny metalizowany.

Przebieg 245 300 km.

Cena minimalna: 12 800,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

 

 

  1. Samochód można oglądać od dnia 07 stycznia 2019r. w godz. 07:30 do 15:30 na parkingu Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 wraz z pracownikiem Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce.
  2. Podmioty lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem pojazdu mogą zgłaszać pisemne oferty cenowe w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup pojazdu marki  Hyundai Tucson 2.0 CRD”,  w sekretariacie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6,  25-659 Kielce  do dnia 18.01.2019r. do godz. 15.00
  3. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert zakupu, zostanie przeprowadzona aukcja zgodnie z Zarządzeniem Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce.

Aukcja odbędzie się w dniu 23.01.2019  roku o godz. 14:00 w siedzibie Zakładu Obsługi Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 w Kielcach

  1. Pojazd zostanie sprzedany oferentowi za najwyższą cenę, ale nie niższą niż cena minimalna.
  2. Nabywca winien podpisać dokument umowy kupna sprzedaży niezwłocznie po udzieleniu przybicia. Wydanie Nabywcy przedmiotu zakupu nastąpi nie później niż w terminie trzech dni od dnia zapłaty ceny nabycia.
  3. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571