Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Zima w Mieście Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Polityka spójności

Nowe rozwiązania dla miast w polityce spójności na lata 2014-2020

Polityka spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 obfituje w różne narzędzia skierowane do określonych typów terytoriów, w tym wprost do miast, bądź szerzej miejskich obszarów funkcjonalnych. Jest to wynikiem zastosowania podejście terytorialnego, u którego podstaw stoi teza, że interwencje tradycyjne. Podejście terytorialne zakładające odejście od postrzegania obrazu przez pryzmat administracyjnych granic, bierze pod uwagę wewnętrzne potencjały, wyzwania i bariery rozwojowe.

 

W celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityki spójności i większego zaangażowania miast w jej programowanie i wdrażanie Komisja Europejska w ramach rozporządzeń Unii Europejskiej wprowadziła szereg mechanizmów, takich jak: zrównoważony rozwój obszarów miejskich, innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, sieć na rzecz rozwoju obszarów miejskich czy rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

do polityki spójności

 

Z tych rozwiązań będą korzystały także polskie miasta oraz ich obszary funkcjonalne.

 

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich ma charakter obligatoryjny, ponieważ każde z państw członkowskich zostało zobowiązane do przekazania na realizację tego mechanizmu co najmniej 5% środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich może być realizowany poprzez odrębną wielotematyczną oś priorytetową, dedykowany program operacyjny albo programy operacyjne bądź Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Budżet Obywatelski
Idea Kielce
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Zima w Mieście 2018
Zima w Mieście 2018
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym