Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Zasada partycypacji społecznej

W ramach tej zasady Urząd opracował i wdrożył program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zarządzeniem Prezydenta powołano zespół doradczy ds. organizacji pozarządowych pod nazwą Konwent Kieleckich Organizacji Pozarządowych.

 

Informacje dotyczące prac Konwentu w 2006 r.

  • Posiedzenie w dn. 18.01. 2006 r. tematem wiodącym spotkania było przedstawienie pełnej informacji o trwającej edycji Otwartego konkursu Ofert na zadania, które maja być realizowane o okresie ferii zimowych w szkołach na terenie Kielc. Jednocześnie poinformowano przedstawicieli Konwentu, że zgodnie z ich sugestiami dotyczącymi przebiegu Otwartego Konkursu Ofert z zakresu sportu w roku 2005 w roku bieżącym postanowiono ogłosić i rozstrzygnąć konkurs na zadania z zakresu sportu (realizacja zadań do grudnia 2006) w najszybszym z możliwych terminów. Taki sposób przeprowadzenia Konkursu ma za zadanie ułatwienie realizacji zaplanowanych zadań (szkolenie sportowe dzieci i młodzieży) przez organizacje i kluby sportowe. Ustalono następne terminy spotkań w pierwszej połowie 2006 r.:
    1. 16.03.2006 r. godz. 10.00
    2. 18.05.2006 r. godz. 10.00 (Budynek UM przy ul. Szymanowskiego 6 w Kielcach). W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.
  • Posiedzenie w dn. 16.03.2006 r. Głównym tematem posiedzenia było omówienie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w trakcie ferii zimowych. Ogólna ocena wypadła zadowalająco. Łącznie w programie realizowanym przez organizacje pozarządowe i Urząd Miasta uczestniczyło około 7 tysięcy dzieci i młodzieży (z powodu otwartego charakteru większości imprez dane te są szacunkowe). Ważnym tematem budzącym troskę zarówno przedstawicieli Urzędu jak i Konwentu jest bardzo małe zainteresowanie realizacją zadań z zakresu turystyki. Od dwóch lat brak jest ofert składanych przez typowo turystyczne organizacje takie jak PTTK czy Świętokrzyskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych. Część zadań z tego zakresu realizuje ZHP. Postanowiono zaprosić na następne posiedzenie Konwentu przedstawicieli PTTK i ŚSPT. Następnym tematem była sprawa udzielenia pomocy formalno-prawnej niektórym organizacjom kombatanckim (w wielu przypadkach przedstawiciele tych organizacji mają duże trudności z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji stowarzyszeń). W spotkaniu uczestniczyło 15 osób .
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571