Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Monitoring pylenia roślin i grzybów

21-10-2013
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pylenia roślin i grzybów w 2013 roku. Opracowanie wykonano w Zakładzie Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
więcej

Dofinansowane z WFOŚiGW

12-09-2013
Zadanie "Konserwatorska ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Miasta Kielce" dofinansowane zostało ze śrdoków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Harmonogramy wywozu odpadów

28-06-2013
Na stronie firmy Veolia udostępnione zostały harmonogramy wywozu odpadów w miesiąsach lipiec i sierpień. Sprawdź termin wywozu odpadów ze swojej nieruchomości.
więcej

Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem

12-06-2013

Udział społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” (plan na lata 2013 – 2018)

więcej

e-deklaracja "śmieciowa" na e-PUAP

07-06-2013
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
więcej

Komunikat pyłkowy

08-04-2013
Komunikat zawiera informację o stężeniu ziaren pyłku roślin w powietrzu
z bieżącego tygodnia.Prezentowane są aktualne wyniki z możliwością pobrania historii.
więcej

Uchwalono Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce

23-12-2011
W Kieleckim Ratuszu Radni uchwalili Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce, który zacznie obowiązywać od nowego roku 2012.
więcej

Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki

19-12-2011
Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż konsorcjum firm: CONECO-BCE Kraków Sp. z o.o. oraz BCE GmbH, realizujące projekt, zakończyło prace dot. „Wykonania koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Bobrzy, Silnicy, Sufragańca i Lubrzanki...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym