Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce UEFA EURO U21 Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

zit - loga

Zasady delimitacji obszarów

Zasady delimitacji obszarów funkcjonalnych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce

 

Delimitacja obszarów realizacji ZIT wyprzedziła prace nad wyznaczeniem miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MOF OW) zadeklarowanych w KPZK 2030. Zasięg i granice MOF OW mogą się dlatego różnić od obszarów realizacji ZIT*.

 

Podstawą wyznaczenia obszarów realizacji ZIT ośrodków wojewódzkich stał się dokument MIiR pt.  „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich” z lipca 2013 r. Dokument ten wskazywał, iż w skład terytoriów obszaru funkcjonalnego muszą wchodzić: miasto wojewódzkie, wszystkie miasta rdzenia obszaru funkcjonalnego oraz inne gminy obszaru funkcjonalnego. Wskazując pozostałe gminy do obszaru funkcjonalnego Ministerstwo brało pod uwagę takie wskaźniki jak: liczba osób dojeżdżających do pracy i szkół, liczbę zameldowań z rdzenia MOF OW, udział osób pracujących w zawodach pozarolniczych, liczbę podmiotów gospodarczych, gęstość zaludnienia czy dynamikę przyrostu budownictwa mieszkaniowego.

W ramach procesu delimitacji ostatecznie do obszaru realizacji ZIT musiała wejść przynajmniej połowa gmin wskazana przez MIiR. Oznaczało to dużą elastyczność dla samorządów województw, samorządów miast i ich partnerów samorządowych z sąsiadujących gmin, które musiały zakończyć się konsensusem i być uwzględnione w uchwale Zarządu Województwa. Przykładowo Związek ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego podjął decyzję o włączeniu do obszaru funkcjonalnego ZIT niewymienionych w dokumencie MIiR Stargardu Szczecińskiego, Stepnicy oraz Świnoujścia, jak również dotyczyło to Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie do obszaru funkcjonalnego ZIT dołączono gminy Strawczyn i Chmielnik tworząc w ten sposób obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Kielce składający się z 11 gmin. Dokładny zasięg obszarów miejskich realizujących ZIT określają stosowne uchwały Zarządów poszczególnych województw (zgodnie z warunkami określonymi w Umowie Partnerstwa).

 

 

* Prace nad rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju ws. Szczególnych warunków określania obszarów funkcjonalnych i ich granic jeszcze trwają.

Budżet Obywatelski
Serwisy mapowe
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym