Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła - ENMS POLSKA Sp. z o.o.

Informujemy, że ENMS POLSKA Sp. z o.o. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w celu współfinansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Uprawnionymi do skorzystania z programu dofinansowań na podstawie załączonego regulaminu są:

A) osoby fizyczne będące:

właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

właścicielami lub współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

B) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe będący właścicielami, współwłaścicielami lub zarządcami budynków mieszkalnych innych niż budynki mieszkalne jednorodzinne lub budynków niemieszkalnych.

Wskazane wyżej podmioty uprawnione są do skorzystania z programu dofinansowań jeżeli, zrealizują do dnia 31 grudnia 2022 roku lub zrealizowały po dniu 22 maja 2021 roku przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, na warunkach określonych w Regulaminie.

Szczegółowe informacje w ramach udzielania dofinansowania przez EnMS Polska Sp. z o.o. pod nr tel. 17 789 10 99 wew. 1.

Regulamin udzielania dofinansowania przez ENMS POLSKA Sp. z o.o. w załączeniu

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Regulamin.pdf PDF 1,45 MB
Powrót na początek strony