Maluch+

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, przekazana przez Wojewodę Świętokrzyskiego na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc powstałych z udziałem środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ realizowanego w latach ubiegłych.


Instytucje dofinansowywane:

  • Żłobek Samorządowy Nr 5
  • Żłobek Samorządowy Nr 12
  • Żłobek Samorządowy Nr 13
  • Filia Żłobka Samorządowego Nr 13
  • Żłobek Samorządowy Nr 15
  • Żłobek Samorządowy Nr 17
  • Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha”

Wartość dofinansowania: 454.920 zł

Wartość zadania: 568.650 zł

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

 

Powrót na początek strony