Beata Pawłowska - Skarbnik Miasta

Beata Pawłowska związana jest z samorządem terytorialnym od 12 lat. Pracę zaczynała jako pracownik samorządowy, następnie pracowała jako audytor wewnętrzny oraz przez blisko 8 lat jako skarbnik samorządu terytorialnego. Ostatnio pracowała w Ministerstwie Finansów. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończyła studia na obecnym Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dodatkowo posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz audytora wewnętrznego. Ukończyła również studia Master of Business Administration - University of Illinois we współpracy z Politechniką Lubelską. Interesuje się literaturą biograficzną, teatrem i sportem.

 

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta, sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące Wydziały:

1) Budżetu i Księgowości,

2) Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1
Pokój 108
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 108

beata.pawlowska@um.kielce.pl

Powrót na początek strony