Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Samorządowego Nr 12

Informujemy o trwającej rekrutacji uzupełniającej do Żłobka Samorządowego Nr 12  w Kielcach.

Rekrutacja prowadzona jest w związku z realizacją projektu p.n. „Utworzenie nowej grupy żłobka”. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 możliwe jest dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia w celu otrzymania miejsca żłobkowego dostępne są na stronie żłobka:

 www.zs12.kielce.eu

oraz pod nr telefonu  41 36 76 014

Liczba dostępnych miejsc żłobkowych 15.

Planowany termin zakończenia rekrutacji 27 maja 2022 r.

W przypadku dużego zainteresowania oprócz listy przyjętych zostanie utworzona również lista dzieci rezerwowych.

Rekrutacja prowadzona będzie prowadzona z poszanowaniem równości szans kobiet i mężczyzn, ze względu na obiektywne kryteria rekrutacji, właściwe dla grupy docelowej.

 

Powrót na początek strony