Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Budynek Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim, a także należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w Polsce.

W ofercie edukacyjnej WSEPiNM znajduje się 8 kierunków studiów:
- prawo,
- administracja,
- bezpieczeństwo wewnętrzne,
- ekonomia,
- finanse i rachunkowość,
- zarządzanie i coaching,
- kosmetologia,
- pielęgniarstwo.

Ofertę edukacyjną uczelni uzupełniają studia podyplomowe, prowadzone w ramach poszczególnych wydziałów.

Uczelnia posiada platformę e-learning w celu kształcenia na odległość.

W strukturach uczelni działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), które uroczyście otwarto 23 maja 2019 r. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała 2 599 478 zł. Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 m2. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie, które umożliwiają ocenę umiejętności studenta w symulowanych warunkach, w sposób obiektywny i wystandaryzowany. Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt oraz trenażery.

 

 
Dane adresowe

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce

tel. 41 345 13 13, 41 366 93 90
e-mail: wsepinm@wsepinm.edu.pl
www: www.wseip.edu.pl

Powrót na początek strony