Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Budynek Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim, a także należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w Polsce.

W ofercie edukacyjnej WSEPiNM znajdują się takie kierunki studiów jak:
- prawo - jednolite studia magisterskie,
- administracja - studia I stopnia (licencjackie),
- bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
- ekonomia - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
- finanse i rachunkowość - studia I stopnia (licencjackie),
- zarządzanie i coaching - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
- kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
- pielęgniarstwo - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie).

Ponadto bogatą ofertę edukacyjną uczelni uzupełniają liczne kierunki studiów podyplomowych oraz prowadzone szkolenia i kursy.

Uczelnia posiada dobrze rozwiniętą platformę e-learning w celu kształcenia na odległość.

W strukturach uczelni działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), które uroczyście otwarto 23 maja 2019 roku. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała 2 599 478 zł. Przyznany budżet umożliwił adaptację powierzchni ponad 800 m2. W Centrum zostały utworzone specjalistyczne pracownie, które umożliwiają ocenę umiejętności studenta w symulowanych warunkach, w sposób obiektywny i wystandaryzowany. Nowoczesne Centrum zostało wyposażone w aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków. Na jego wyposażeniu znajdują się zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt oraz trenażery.

W 2022 roku na uczelni powstał również oddział International Coach Federation, czyli największej organizacji skupiającej coachów i trenerów rozwoju osobistego. Wspomniane biuro umiejscowione jest w budynku głównym WSEPiNM w Kielcach, a jego głównym zadaniem będzie animowanie środowiska coachingowego oraz wsparcie w rozwoju studentów. Kompetencje, nad którymi zamierza pracować oddział ICF, są do wykorzystania zarówno w indywidualnej pracy z klientem bądź mogą wchodzić do zestawu kompetencji menedżerskich wykorzystywanych na wszystkich poziomach pracy z ludźmi.

 

 
Dane adresowe

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce

tel. +48 41 345 13 13, +48 41 366 93 90
e-mail: wsepinm@wsepinm.edu.pl
www: www.wsepinm.edu.pl

Powrót na początek strony