12. edycja konkursu Student-Wynalazca. Wśród laureatów naukowcy z PŚk i UJK

Poznaliśmy laureatów XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Nagrodą główną w Konkursie jest prezentacja i promocja rozwiązań laureatów podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2022 oraz podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2022.

Jak informuje Politechnika Świętokrzyska do tegorocznej edycji nadesłano 103 rozwiązania z 19 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy zgłosili do Konkursu 38 rozwiązań. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (14 rozwiązań), Politechnika Wrocławska oraz Politechnika Świętokrzyska (po 9 rozwiązań).

W XII edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

NAGRODY GŁÓWNE

Cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Agnieszka Krawczyk-Łebek, prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr hab. Tomasz Janeczko,
dr inż. Monika Dymarska

Bezprzewodowy system nadzór nad temperaturą ciała pacjenta – Fevero
Śląski Uniwersytet Medyczny, Termipol
Jakub Szczerba, Łukasz Białek, Maciej Poniedziałek

Sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
Politechnika Świętokrzyska
Karolina Janus, dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, dr inż. Krzysztof Maciejewski

Sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wojciech Reklewski, prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, dr hab. inż. Marek Miśkowicz,
mgr inż. Katarzyna Heryan

Sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu
Politechnika Świętokrzyska
Jakub Krasowski, prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński, dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk, dr inż. Mateusz Iwański, mgr inż. Waldemar Świąder

WYRÓŻNIENI

Sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Anna Plewa, dr inż. Andrzej Kulka, prof. dr hab. inż. Janina Molenda

Zastosowanie krenoterapii do regulacji procesu przemiany materii i pracy układu pokarmowego
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Anna Wrzochal, dr Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, mgr Karina Przybyło-Kisielewska,
dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek

Cykl 6 wynalazków zaimplementowanych w innowacyjnym próżniowym rozłączniku średniego napięcia
Politechnika Lubelska
Michał Lech, dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, dr inż. Czesław Kozak, dr inż. Mirosław Pawłot

Stanowisko do kalibracji systemu „Asystent pasa ruchu” dla pojazdów samochodowych
Politechnika Śląska
Krystian Szewczyński, dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ

Chiralna pochodna 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie
Politechnika Wrocławska
Dominika Iwan, dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć,
dr hab. inż. Marcin Sieńczyk, prof. PWr, dr inż. Renata Grzywa, mgr inż. Magdalena Pachota

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP

Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Bartłomiej Zieniuk, dr inż. Agata Fabiszewska, dr hab. inż. Dorota Nowak, prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk, mgr inż. Patrycja Mazurczak-Zieniuk

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego
Bateria łazienkowa
Politechnika Świętokrzyska
Andrzej Grycz, dr hab. inż. Marcin Graba

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Cykl trzech zgłoszeń patentowych dotyczących sposobu otrzymywania i zastosowania kompozytów trzyfunkcyjnych bio-foto-magnetycznych do wytwarzania powłok ochronnych i dekoracyjnych o właściwościach biobójczych, magnetycznych i samooczyszczających
Politechnika Gdańska
Izabela Malinowska, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Filtracyjna membrana kompozytowa oraz sposób jej wytwarzania
Politechnika Łódzka
Grzegorz Romaniak, dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. PŁ, prof. dr hab. inż. Piotr Kula, dr Agata Jeziorna, Jan Siniarski, dr inż. Tomasz Kaźmierczak

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Wojewody Świętokrzyskiego
Suszarnia konwekcyjno-fontannowa
Politechnika Białostocka
Konrad Rojcewicz

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX
Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Schweizera do adsorpcji ftalanu dibutylu z fazy ciekłej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Laura Frydel, dr Beata Szczepanik, dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej
Czujnik do pomiaru częstotliwości oddychania i sposób pomiaru częstotliwości oddychania
Politechnika Wrocławska
Arkadiusz Ziółkowski

Nagroda specjalna Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
Rozwiązania pięciu Laureatów nagród głównych

Powrót na początek strony