17 listopada br. odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kielce

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kielce zwołanej na wniosek Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 listopada 2023 r., zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Rady Miasta Kielce im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.

4. Zamknięcie obrad.

Powrót na początek strony