193. rocznica wybuchu powstania listopadowego w Kielcach

W środę 29 listopada o godz. 11.00 rozpoczną się kieleckie uroczystości z okazji 193. rocznicy wybuchu powstania listopadowego. Obchody zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Żołnierzy 4PP „Czwartaków” i Kielecki Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich odbędą się pod pomnikiem przy zbiegu ulic Zagórskiej i Tarnowskiej. W programie przewidziane jest złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy, a także wystąpienie dr. Pawła Wolańczyka z Muzeum Historii Kielc i występy artystyczne uczniów.

Powstanie listopadowe wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń). Powstanie listopadowe było jednym z dwóch największych polskich zrywów niepodległościowych w XIX wieku.

Postawiony w Kielcach w 1981 roku obelisk u zbiegu ulic Zagórskiej i Tarnowskiej przypomina o trzech żołnierzach poległych w czasie walk, które miały miejsce 24 września 1831 roku. Wówczas doszło do starcia wkraczających od strony wschodniej, oddziałów rosyjskich pod dowództwem gen. Rüdigera, ze stacjonującymi powstańcami.

Powrót na początek strony