50% więcej wniosków o dotacje na wymianę "kopciuchów"

Dużą frekwencją cieszyły się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców Kielc zainteresowanych wymianą "kopciuchów" na ekologiczne źródła ogrzewania. W przeprowadzonych dotychczas 5 spotkaniach wzięło udział ponad 200 osób.

- Od 8 stycznia, kiedy w ratuszu rozpoczęto przyjmowanie wniosków, do 10 lutego złożono 65 wniosków na kwotę przeszło pół miliona złotych, co oznacza niemal 50% wzrost. Średnio składano 11 wniosków tygodniowo, ale w minionym tygodniu do ratusza wpłynęło ponad 20 dokumentów o udzielenie dotacji. Ponadto Urząd Miasta już zawarł z kielczanami 23 umowy na wymianę tzw. "kopciuchów" na ekologiczne źródła ogrzewania -  informuje Aneta Boroń, kierownik Referatu Zarządzania Energią, Gospodarki Niskoemisyjnej i Mobilności. Złożono 64 wnioski na 8.000 zł, tj. 512 000 zł i jeden na 40 000 zł, w sumie 65 wniosków na kwotę 552 tys. Wzrosła także liczba informacji udzielanych w punkcie konsultacyjnym na temat możliwości skorzystania z istniejących programów dotacyjnych w zakresie ograniczenia niskiej emisji.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska, przy pełnej sali Domu Kultury Białogon, udzielali wczoraj informacji w zakresie składania wniosków o przyznanie dotacji na wymianę pieca opalanego paliwem stałym. Można było ponadto otrzymać niezbędne dokumenty oraz uzyskać pomoc w ich uzupełnieniu. Do wymiany "kopciuchów" na ekologiczne źródła ogrzewania zachęcał także kielecki radny Arkadiusz Ślipikowski. - To jest szansa, abyśmy się pozbyli smogu. Jest ogromne dofinansowanie z Urzędu Miasta, wszystkie druki praktycznie zostały zabrane. Cieszę się, że mieszkańcy tak pozytywnie odbierają ten program -  podkreślił radny.

Zaplanowano dodatkowe spotkanie, skierowane do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych podłączeniem do sieci ciepłowniczej oraz mieszkańców, którzy nie mogli wziąć udziału w poprzednich spotkaniach. Odbędzie się ono 27 lutego br., o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 5 w Kielcach.

W przyszłym tygodniu rozpoczną się kolejne działania, których celem jest rozwijanie wrażliwości i promowanie informacji dotyczących ochrony powietrza. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce wraz ze Strażą Miejską zaplanował cykl akcji informacyjno-edukacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Kielc.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania dotacji na likwidację "kopciuchów" można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska pod numerami telefonów 413676466, 413676662 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce.

Punkt Informacyjny dot. Programów Ograniczenia Niskiej Emisji - tel. 413676466, UM Kielce, ul. Strycharska 6.

Powrót na początek strony