80. rocznica zamachu na Franza Wittka

15 czerwca 1944 roku żołnierze Armii Krajowej pod dowództwem cichociemnego ppor. Kazimierza Smolaka "Nurka" dokonali udanego zamachu na szefa kieleckiej siatki konfidentów gestapo Franza Wittka.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pamięci Narodowej „Czwartak” przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie w okolicy ulicy Solnej odbyła się uroczystość rocznicowa. Udział w tym patriotycznym spotkaniu wzięli m.in. prezydentka Kielc Agata Wojda, senator RP Krzysztof Słoń, a także przedstawiciele inicjatora, kombatanci, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Kielc. Po okolicznościowych przemówieniach pod pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicze. 

Zamach na Franza Wittka, kata ruch oporu w Kielcach przeprowadziła sześcioosobowa grupa bojowa 15 czerwca 1944 roku, pod dowództwem ppor. Kazimierza Smolaka. Akcja ta zakończyła się powodzeniem po kilkunastu wcześniejszych nieudanych próbach. Franz Wittek został zastrzelony w drodze z kamienicy, w której mieszkał do budynku gestapo znajdującym się przy zbiegu ulic Złotej, Solnej i Paderewskiego. W dniu akcji zginęło dwóch jej uczestników oraz trzech żołnierzy ochraniających na kwaterze ppor. Kazimierza Smolaka.

Powrót na początek strony