Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypełnij ankietę

Miasto Kielce przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, jednego ze strategicznych dokumentów gminy z zakresu gospodarki energetycznej i emisji gazów cieplarnianych. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do jego współtworzenia.

W obszarze zainteresowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są przedsięwzięcia związane z efektywnym wykorzystaniem energii, ograniczeniem emisji i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Do przykładowych przedsięwzięć należą m.in.: termomodernizacja budynków, wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów  pasywnych/energooszczędnych, wymiana urządzeń na energooszczędne/niskoemisyjne, wykorzystanie energii odpadowej czy modernizacja sieci dystrybucyjnej.

W związku z tym zapraszamy przedsiębiorców i mieszkańców Kielc do wypełnienia ankiety, która pozwoli na lepsze opracowanie Planu. Ankiety można wypełniać do 12 lipca br. Plan zostanie opracowany do końca 2024 roku, a konsultacje społeczne dokumentu przewidziano na wrzesień br.

Ankieta dla mieszkańca

Ankieta dla przedsiębiorcy

W poprzednich okresach finansowania wpisanie przedsięwzięcia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej było jednym z warunków otrzymania wsparcia z części programów unijnych i krajowych. Dokument ten wciąż jest brany pod uwagę przy aplikowaniu o pożyczki i dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Powrót na początek strony