Aktywizacja społeczna i zawodowa obywateli Ukrainy tematem posiedzenia Rady Biznesu

Nadzwyczajne spotkanie z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Radzie Biznesu oraz Loży Świętokrzyskiej BCC odbyło się w Centrum Kongresowym Targów Kielce. W wydarzeniu udział wziął prezydent Kielc Bogdan Wenta, wiceprezydent Bożena Szczypiór i Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.

Przedstawiciele lokalnego biznesu zapoznali się z działaniami pomocowymi Miasta Kielce na rzecz obywateli Ukrainy, które przedstawiła Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc oraz Katarzyna Perdzyńska- Zarzeczny, pełnomocnik Prezydenta Miasta Kielce ds. działań miasta na rzecz pomocy dla Obywateli Ukrainy.

- Spotkanie dało możliwość podsumowania dotychczasowych działań na rzecz obywateli Ukrainy, a także wypracowania propozycji rozwiązań systemowych z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej naszych gości - zaznacza prezydent Bogdan Wenta.

Gośćmi wydarzenia byli: Magdalena Gościnniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Justyna Lichosik, dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego, Rafał Szwed, kierownik CAZ, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Piotr Łojek, dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Urząd Miasta Kielce, Tomasz Jakubczyk, z Biura ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Kielce.

Powrót na początek strony