Aktywna edukacja ekologiczna

Aktywna edukacja ekologiczna z wykorzystaniem ścieżek przyrodniczych wyznaczonych na południowym wybrzeżu Krymu oraz seria prelekcji, wykładów oraz wystąpień naukowych składają się na program Międzynarodowej Szkoły Ekologicznej "Przylądek Aja 2008" odbywającej się w dniach 7-18 czerwca 2008 r. w Ekologiczno-Treningowym Centrum Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej położonym pomiędzy Sewastopolem a Jałtą.

W tym interesującym przedsięwzięciu weźmie udział 11 osobowa grupa z Kielc. W jej skład wchodzą studenci Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach działający w Studenckich Kołach Naukowych o profilu ekologicznym, licealiści (laureaci olimpiad przedmiotowych) oraz pracownicy Ligii Ochrony Przyrody Oddz. Kielce. Kielczanie w egzotyczną podróżą wyruszą już dziś. Przystankami w drodze na Przylądek Aja będą Przemyśl oraz Lwów, z którego grupa polska wraz z lwowskim odziałem Ligi Ekologicznej wyruszy pociągiem do miejsca przeznaczenia.

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach Szkoły Ekologicznej grupy z Kielc (strona ukraińska zapewnia wyżywienie oraz zakwaterowanie) pojawiła się dzięki nawiązanej w marcu tego roku współpracy pomiędzy Urzędem Miasta Kielce a Oddziałem Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej działającym w partnerskiej Winnicy. Najbliższy wyjazd rozpoczyna serię wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięć promujących wiedzę ekologiczną oraz postawy proekologiczne.

Powrót na początek strony