Areszt Śledczy w Kielcach dołączył do akcji pomocy dla Ukrainy

W ramach współpracy kieleckiego Aresztu Śledczego i Urzędu Miasta Kielce, funkcjonariusze wspólnie z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Kielce ds. spraw działań miasta na rzecz obywateli Ukrainy pomagali i nadzorowali pracę charytatywną.

Jak zaznacza mjr Michał Głowacki, rzecznik prasowy dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach, resocjalizacja poprzez pomaganie jest jedną z najlepszych form readaptacyjnych, której celem jest wzbudzenie w osadzonych woli współdziałania w kształtowaniu ich społecznie pożądanych postaw - mówi mjr Michał Głowacki. - Akcje charytatywne, których wspólnym celem jest pomaganie ludziom potrzebującym, wzbudzają poczucie empatii oraz pozwalają odczuć osadzonym, że mimo pobytu w warunkach izolacji więziennej są oni potrzebni społeczeństwu. Daje im to poczucie satysfakcji oraz motywacji do przestrzegania porządku prawnego po odbyciu kary pozbawienia wolności - podkreśla.  

Osoby osadzone w kieleckiej jednostce penitencjarnej uczestniczyli m.in. w załadunku i rozładunku artykułów dziecięcych, mebli oraz innych potrzebnych rzeczy, które dostarczone zostały do punktów pomocowych na terenie Miasta Kielce.

Powrót na początek strony