Będą kolejne dotacje na wymianę źródeł ciepła

O 150 000 zł zwiększyła się pula środków na udzielanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

Taką decyzję podjęli radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, w ramach przyjętej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 rok.  

W naborze wniosków o udzielenie dotacji w roku 2020 ogłoszonym 8 stycznia złożonych zostało 261 wniosków o udzielenie dotacji i podpisanych zostało 219 umów w tym rozliczono 91 dotacji.

W związku z wyczerpaniem się środków finansowych na powyższe cele nabór został zawieszony 19 sierpnia.

O zwiększenie środków finansowych na wznowienie naboru wniosków o udzielanie dotacji wystąpił prezydent Bogdan Wenta na ostatniej sesji Rady Miasta Kielce.

Dodatkowe środki finansowe pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  w postaci trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmianie na: ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompę ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub podłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej.

W Kielcach od 2014 roku udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce.

 

Od 2014 r. podpisanych zostało 729 umów o udzielenie przedmiotowej dotacji z mieszkańcami miasta Kielce, a zrealizowanych zostało 540 zadań w tym:

 

1) trwała likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i jego zmiana na:

  • ogrzewanie gazowe – 364 instalacji
  • podłączenie budynku wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej i instalację w budynku węzła cieplnego – 1instalacja
  • pompę ciepła – 56 instalacji
  • kocioł 5 klasy ogrzewany pelletem – 4 instalacje

2) montaż pomp ciepła do ogrzewania wody -16 instalacji

3) montaż kolektorów słonecznych – 99 instalacji

Powrót na początek strony