Będą nowe boiska przy szkołach podstawowych nr 13 i 28

Dzięki inwestycjom uczniowie placówek będą mieli lepsze warunki do uprawiania sportu. Miasto Kielce podpisało już umowy z wykonawcami prac budowalnych.

Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Prostej

Inwestycja zakłada, że w miejscu asfaltowego boiska powstanie wielofunkcyjne boisko do koszykówki, siatkówki oraz piłki ręcznej z nawierzchnią poliuretanową. Wybudowane zostanie także boisko do siatkówki. Zamontowane będą bramki, kosze i siatki. Powstaną chodniki i małe architektura – ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci. Teren będzie oświetlony i monitorowany.

Wykonawcą robót jest firma Łukasz Gwóźdź Usługi Transportowo-Sprzętowe z Drochowa Górnego. Koszt robót budowlanych to prawie milion złotych. Termin zakończenia prac to 29 listopada br.

Zespół Placówek Oświatowych nr 1 przy ul. Szymanowskiego (w skład ZPO wchodzą Szkoła Podstawowa nr 28 oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1)

Inwestycja obejmuje budowę boisk sportowych - boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i siatkówki oraz boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z wymianą podbudowy. Boiska wyposażone będą w kosze, bramki, słupki, siatki i piłkochwyty. Powstanie oświetlenie, monitoring i chodniki z kostki brukowej. Wykonane zostaną elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki czy stojaki na rowery.  

Wykonawcą robót jest Firma GB Technology s.c. z Kielc. Koszt robót budowlanych wynosi ponad 1,3 mln zł. termin zakończenia prac to 13 stycznia 2025 r.

Przypomnijmy, że na inwestycje przy SP 13 i ZPO nr 1 oraz na modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Wróblej Miasto Kielce pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln zł w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023”.

Powrót na początek strony