Bezpieczeństwo i organizacja ruchu ulicznego oraz transportu miejskiego w kręgu zainteresowania partnerów z Winnicy

W Kielcach przebywała (5-7 maja) delegacja z miasta partnerskiego Winnicy. Goście z Ukrainy spotkali się w ratuszu z przedstawicielami władz Kielc. Podczas trzydniowej wizyty omawiane były sprawy dotyczące bezpieczeństwa i organizacji ruchu ulicznego oraz transportu miejskiego w Kielcach. Członkowie delegacji odwiedzili Miejski Zarząd Dróg oraz spotkali się z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego. Gościli również w Komendzie Miejskiej Policji.

Powrót na początek strony