Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy

W związku z przybywaniem do Polski osób z Ukrainy informujemy, że mogą korzystać z darmowej pomocy prawnej. Wsparcie zaoferowali adwokaci, radcowie oraz prowadzone przez Miasto Kielce punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

Do dyspozycji wszystkich osób przebywających na terenie naszego miasta w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc przysługuje osobie, która nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 36 76 400.

Więcej informacji o działalności miejskich punktów bezpłatnej pomocy prawnej oraz ich wykaz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pomoc Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach obejmującej swym zasięgiem rejon kielecki, radomski i tarnobrzeski chcą aktywnie pomagać uchodźcom w związku z napaścią zbrojną  Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Poniżej link do listy członków samorządu radcowskiego, którzy zadeklarowali chęć niesienia nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z danymi kontaktowymi.

Obecnie na liście jest 57 osób. Ze względu na duże zainteresowanie lista ta jest na bieżąco aktualizowana.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach

Pomoc Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach 

Kieleccy adwokaci zorganizowali bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy. - Naszą intencją jest udzielanie pomocy prawnej dla osób poszukujących w Polsce schronienia, w tym w zakresie procedur dotyczących legalizacji pobytu w Polsce, pomocy w uzyskaniu statusu uchodźcy lub uzyskania azylu politycznego, jak również każdej innej pomocy wynikającej z dynamicznie rozwijającej się sytuacji – czytamy w komunikacie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Akcję koordynują adw. Jerzy Zięba, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach (tel. 601 999 526), oraz adw. Anna Sacharz-Czarnocka, Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka, Edukacji Prawnej i działalności pro bono Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Lista adwokatów i aplikantów adwokackich Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, którzy zgłosiły gotowość udzielania pomocy prawnej obywatelom Ukrainy dostępna jest na stronie www.ora.kielce.plLista wraz z numerami telefonów aktualizowana jest na bieżąco.

Okręgowa Rada Adwokacka
25-310, KIELCE
ul. św. Leonarda 1/30
tel. 41 343 12 29
Adres e-mail: ora.kielce@adwokatura.pl

 

 

Powrót na początek strony