Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy

Na najbliższą, nadzwyczajną sesję Rady Miasta, trafi projekt uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla obywateli Ukrainy. Z taką propozycją do radnych wystąpił Prezydent Kielc.

Pomoc będzie skierowana do wszystkich obywateli Ukrainy, w tym w głównej mierze do osób, które w naszym regionie znajdą bądź znaleźli już schronienie uciekając przed wojną.

Umożliwi to dotarcie tym osobom do punktów informacyjnych, miejsc pomocy czy urzędów, w których będą mogli dopełnić formalności w związku z ich pobytem w Polsce. Będzie to również wymierna pomoc dla tych obywateli Ukrainy, którzy pracują już w wielu kieleckich firmach, jak również dla dzieci oraz młodzieży, która uczęszcza do tutejszych szkół.

Potwierdzeniem uprawnienia do bezpłatnego przejazdu będzie okazanie dokumentu poświadczającego obywatelstwo ukraińskie. W przypadku dzieci do 18. roku życia, jeżeli nie posiadają takiego dokumentu, oświadczenie rodzica lub opiekuna. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać do 30 kwietnia br.

Powrót na początek strony