"Biblioteka Solidarności" otwarta

W tym roku obchodzimy 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To właśnie Solidarność zapoczątkowała ogromny ruch społeczny, który spowodował zmiany ustrojowe w naszym kraju.

Uroczystości rocznicowe organizowane są w całym kraju. W Kielcach zainaugurowało je otwarcie Biblioteki Solidarności, przy ul. Planty 16A. Można tam znaleźć literaturą patriotyczną i źródła historyczne, ukazujące przemiany, jakie zaszły w naszym kraju w latach 70. i 80., a także ich genezę.

Inicjatorami powstania Biblioteki Solidarności są Zarząd Regionu NSZZ Solidarność oraz Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Otwarciu książnicy towarzyszyła prezentacja wydawnictwa "Kalendarium Solidarności Świętokrzyskiej 1980-2020" oraz promocja broszury "Zrodził nas sierpniowy bunt robotników Wybrzeża. Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność 1980-1981", autorstwa dr Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego oraz Marzeny Grosickiej.

- Dziękuję Solidarność i IPN-owi za wspaniałą inicjatywę, z której mogą skorzystać przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. To kultura, ale zwłaszcza historia. Dzięki tym wydarzeniom sprzed 40 lat, żyjemy teraz w wolnym kraju. Chciałbym, żeby wszyscy o tym pamiętali i namawiam kielczan, aby korzystali z tej wspaniałej biblioteki, aby mogli kształcić się i poznać naszą historię - mówi Marcin Różycki, zastępca prezydenta Kielc.

 


Harmonogram uroczystości 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność:

 

31 sierpnia 2020 r.

godz.16.30 Wystawa: „Tu rodziła się Solidarność" – ekspozycja plenerowa, organizowana przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, prezentująca – w ujęciu ogólnopolskim oraz regionalnym – masowy bunt polskich robotników, który rozpoczął się latem 1980r. (Kielce, Plac NMP).

godz. 17.20 Złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ "Solidarność", (Kielce, Skwer im. Stefana Żeromskiego, vis-à-vis Bazyliki Katedralnej).

godz. 18.00 Msza Święta sprawowana przez Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, w intencji Ojczyzny i Świata Pracy – Bazylika Katedralna (Kielce, Plac NMP 3).

godz. 19.00 Złożenie kwiatów przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Kielce, Plac NMP 3)

 

3 września 2020 r.

godz. 12.00 „Demonstracja uliczna „Solidarności" – inscenizacja. OMPiO-Wzgórze Zamkowe.

 

10 września 2020 r.

godz. 12.00 Wystawa: „NSZZ Solidarność – nasze początki". Wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

 

16 września 2020 r.

„Chrońmy naszą historię" - warsztaty organizowane przez Archiwum Państwowe w Kielcach dla działaczy „Solidarności", w zakresie profilaktyki konserwatorskiej dokumentów przechowywanych w domowych archiwach.

Powrót na początek strony