Biuro Planowania Przestrzennego informuje

W związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LX/1188/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - mieszkańcy Kielc mogą składać propozycje i uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu.

Propozycje, uwagi i wnioski można składać do 6 listopada 2023 r.

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, 25-514 Kielce, lub osobiście do Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, II piętro p. 208, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: bpp@um.kielce.pl.

Wskazana wyżej uchwała opublikowana została w serwisie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kielce.

Powrót na początek strony