Chcesz oszczędzać wodę? Skorzystaj z dotacji na zbieranie deszczówki

W środę, 12 kwietnia rusza kolejny nabór wniosków o dopłaty dla mieszkańców Kielc do zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia wód opadowych i roztopowych.

- Z miejskiego programu dopłat mogą skorzystać mieszkańcy Kielc, którzy chcą zainstalować na swoich posesjach zbiorniki gromadzące wodę opadową i roztopową, przydatną do podlewania ogródków i trawników - mówi zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda. - W tym roku Miasto Kielce przeznaczy na wsparcie kielczan, którzy chcą oszczędzać wodę 100 tys. zł. Dotacja wyniesie 100% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, ale nie więcej niż 2 500 zł na jedną nieruchomość - zaznacza. 

Dotacja jest kontynuacją dofinansowania udzielanego w latach 2020 - 2021. Zadanie wpisuje się w realizację działań ujętych w „Planie adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”, mających na celu obniżenie wrażliwości miasta na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie i susze.

Dofinansowanie będzie udzielane na:

1) zakup i montaż zbiorników naziemnych do zbierania wód opadowych;

2) zakup i montaż zbiorników podziemnych do zbierania wód opadowych i roztopowych;

3) wykonanie studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających, systemów rozsączających;

4) wykonanie ogrodów deszczowych;

5) budowa zbiornika odkrytego (np. oczka wodnego) wraz z systemem zbierającym wodę opadową i roztopową z terenu nieruchomości, zasilającym ten zbiornik;

6) zakup i montaż systemu doprowadzenia wody do zbiornika, odcięcia dopływu wody do zbiornika w momencie jego przepełnienia oraz pompy podnoszącej wodę, kranu i złącza do podłączenia węża ogrodowego.

Wnioski będą przyjmowane od 12 kwietnia br. do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września br. W przypadku wyczerpania środków finansowych wnioski, które zostały złożone przed zamknięciem naboru zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce: tel. 41 367 63 13, 367 66 59, 367 65 32. 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Zarzadzenie nr 96 2023.pdf PDF 2.31 MB
Powrót na początek strony