CK Technik przygotowane na przyjęcie uczniów

Uroczyste otwarcie CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego, jednej z najnowocześniejszych placówek zawodowych w Polsce odbędzie się 24 sierpnia o godz. 12:00 w siedzibie przy ul. Łódzkiej 200.

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

12:00-12:10 Powitanie uczestników
12:10-12:30 Wystąpienia zaproszonych gości
12:30-12:40 Uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie CK TECHNIK
12:40-13:20 Prezentacja obiektu CK Technik oraz  wybranych  pracowni do praktycznej nauki zawodu
13:20-13:30 Podsumowanie uroczystego otwarcia

 

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego to jedna z najważniejszych inwestycji edukacyjnych w Kielcah i regionie świętokrzyskim. Baza techno-dydaktyczna CK Technik o powierzchni  prawie 8000 m2 umożliwi naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, co pozwala na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach.

W sumie do dyspozycji uczniów i słuchaczy przeznaczonych zostało 30 pracowni do praktycznej nauki zawodu m.in.  pracownie samochodowe, spawalnicze, mechaniczne, mechatroniczne, komputerowe, elektryczne i elektroniczne.

Kierunki kształcenia, w jakich będzie można nabyć nowe kwalifikacje to m.in. mechatronik, automatyk, operator obrabiarek skrawających, w tym CNC, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, elektryk, elektronik, blacharz, tokarz, frezer, ślusarz, spawacz.

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia to 1 września 2020.

Centrum stawia przede wszystkim na poprawę atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce techno - dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprawę sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. Głównym celem tej kluczowej inwestycji oświatowej  jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

CKZ w Kielcach (wcześniej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach) zostało założone na mocy Uchwały Rady Miasta w 2007 r, natomiast od września 2015 r. w sposób ciągły prowadzi działania zmierzające do utworzenia najnowocześniejszej infrastruktury do kształcenia zawodowego w Mieście Kielce i regionie.

Obiekty CK Technik powstały w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 30 600 000 zł, z budżetu państwa - 2 872 800 zł (67,54%). Wkład z budżetu Miasta Kielce to 16 086 840 zł (32,46%).Całkowita wartość projektu: 49 106 961 PLN.

 RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony