CK Technik uroczyście otwarte i przygotowane na przyjęcie uczniów

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego, jedna z najważniejszych inwestycji edukacyjnych w Kielcach i regionie świętokrzyskim, zostało dziś uroczyście otwarte.


Baza techno-dydaktyczna obiektu przy ul. Łódzkiej, o powierzchni prawie 8000 m2, umożliwi naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, pozwoli na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach.

- To jest najlepszy ośrodek kompetencji i kwalifikacji dla branży automotive, branży obróbki metalu. Tutaj wykształcą się nowoczesne kadry dla nowoczesnej gospodarki  - podkreśla Dominik Kraska dyrektor CK Technik   

Do dyspozycji uczniów i słuchaczy przeznaczonych zostało 30 pracowni do praktycznej nauki zawodu m.in.  pracownie samochodowe, spawalnicze, mechaniczne, mechatroniczne, komputerowe, elektryczne i elektroniczne. Kierunki kształcenia, w jakich będzie można nabyć nowe kwalifikacje to m.in. mechatronik, automatyk, operator obrabiarek skrawających, w tym CNC, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, elektryk, elektronik, blacharz, tokarz, frezer, ślusarz, spawacz.

- Wiele branż nabiera dzisiaj innego wymiaru. Pewne zawody nabierają całkowicie innego znaczenia. Tu będzie to dotyczyło obróbki metali, mechatroniki, robotyki, informatyki, mechaniki samochodowej. To również platforma współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi - mówi Bogdan Wenta Prezydent Kielc.

- Planujemy włączyć się w organizację praktyk dla pracowników, docelowo również wyposażyć jedną z pracowni  w stanowiska, na których będą się oni mogli uczyć czynności specyficznych dla naszej branży - informuje Marcin Pyszno dyr. Stokota Sp. z o.o. oddział w Kielcach.

Planowany termin rozpoczęcia kształcenia to 1 września 2020.

Centrum stawia przede wszystkim na poprawę atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce techno - dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprawę sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. Głównym celem tej kluczowej inwestycji oświatowej  jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

CKZ w Kielcach (wcześniej Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach) zostało założone na mocy Uchwały Rady Miasta w 2007 r, natomiast od września 2015 r. w sposób ciągły prowadzi działania zmierzające do utworzenia najnowocześniejszej infrastruktury do kształcenia zawodowego w Mieście Kielce i regionie.

Obiekty CK Technik powstały w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.6 „Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa – ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Finansowanie inwestycji: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - 30 600 000 zł, z budżetu państwa - 2 872 800 zł (67,54%). Wkład z budżetu Miasta Kielce to 16 086 840 zł (32,46%).Całkowita wartość projektu: 49 106 961 PLN.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony