Coraz bliżej do nowych dróg dla rowerów

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego prezydentka Agata Wojda oraz marszałek Renata Janik podpisały umowę na dofinansowanie projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce”. Miasto otrzyma na ten cel 10 114 848,34 zł.

Inwestycja zakłada budowę dróg dla rowerów wzdłuż ul. Zagnańskiej po jej wschodniej stronie od skrzyżowania z ul. Jesionową do ul. Gosiewskiego i rejonu Centrum Komunikacyjnego. W ramach tego odcinka przewidziano m.in. budowę sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Zagnańskiej z Okrzei wraz z przejazdami rowerowymi.

Kolejny fragment to ulica Żelazna po stronie zachodniej od skrzyżowania z ul. Czarnowską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Zapewni on możliwość dojazdu jednośladem do stacji PKP Kielce Główne.

Trzecim odcinkiem jest al. Szajnowicza-Iwanowa od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Malików. Infrastruktura rowerowa powstanie po obu stronach drogi.

W ramach projektu powstaną także Miejsca Obsługi Rowerzystów – przy granicy miasta z gminą Zagnańsk w rejonie pętli autobusowej, przy Zalewie Kieleckim (okolice cmentarza) oraz u zbiegu al. Szajnowicza-Iwanowa i ul. Malików.

Łączna długość wybudowanych odcinków wynosi 2,6 km. Projektowana infrastruktura uzupełnia istniejącą na terenie miasta sieć dróg dla rowerów likwidując tzw. „białe plamy”. Chodzi zwłaszcza o obszar węzła Żelazna i skomunikowanie stacji Kielce Główne. Umiejscowienie planowanych DDR jest zgodne z „Koncepcją przebiegu tras rowerowych na terenie województwa świętokrzyskiego”. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia w maju br. przeprowadzono konsultacje społeczne, w czasie których wpłynęło 16 rozbudowanych wniosków. Zdecydowana większość zgłaszanych postulatów została uwzględniona przez projektantów. Koncepcje uzyskały też pozytywną ocenę wydawaną przez Zespół do spraw Mobilności działający przy Prezydencie Miasta. Trwające obecnie intensywne prace projektowe zlecone przez Miejski Zarząd Dróg powinny zakończyć się jeszcze w wakacje. Następnie, jesienią MZD ogłosi przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Ich rozpoczęcia można spodziewać się wiosną przyszłego roku.

Miasto Kielce na realizację inwestycji otrzymało dofinansowanie w trybie konkursowym z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. Całkowita wartość projektu wynosi 11 899 821, 59 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 10 114 848,34 przy wkładzie własnym 1 784 973, 25 PLN.

Powrót na początek strony