Coraz bliżej remontu ul. Wojska Polskiego na Bukówce. Kielce dostały unijne wsparcie

Na rozbudowę drogi wojewódzkiej 764 na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała prawie 29 mln zł.

- Czekaliśmy na tę informację i cieszymy się z pozytywnej dla nas decyzji. Przetarg na inwestycje ogłosiliśmy już w czwartym kwartale poprzedniego roku. W postępowaniu wpłynęły cztery oferty na realizację projektu, z czego trzy są poniżej kwoty, jaką zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Miasto na realizację przedsięwzięcia miało zarezerwowane 53 miliony złotych, z czego blisko 29 mln zł to dofinansowanie PARP. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta. Dzięki informacji o zapewnieniu wsparcia zewnętrznego, Miejski Zarząd Dróg będzie mógł zakończyć postępowanie i wyłonić wykonawcę, co pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych – informuje Tomasz Porębski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc.

Prace prawdopodobnie ruszą w tym roku i zakończą się w drugiej połowie 2023 r.  

W planie jest m.in.: budowa nowych jezdni, wytyczenie buspasów, budowa dróg dla rowerów, chodników dla pieszych, wykonanie zatok autobusowych czy wymiana oświetlenia ulicznego. Przebudowane zostaną skrzyżowania ulic: Dąbka-Wojska Polskiego, Wojska Polskiego-Klecka oraz Wojska Polskiego-Chabrowa. Powstaną nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnością.

Jest to droga wojewódzka, o łącznej długości około 2,39 km. Będzie stanowiła uzupełnienie wcześniej zrealizowanych projektów budowy nowego przebiegu DW 764 w Kielcach, na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków oraz rozbudowy DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce, wraz z rozbudową obwodnic m. Suków i Daleszyce.

Projekt „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta” został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa. Koszt całkowity projektu: 54 045 754,81 zł, koszt kwalifikowany 53 805 289,81 zł, dofinansowanie 28 982 885,20 zł.

POLSKA WSCHODNIA EFRR.jpg

Powrót na początek strony