Czy będzie Bon żłobkowy? Decyzję podejmą radni

„Kielecki Bon Żłobkowy”, to propozycja władz Kielc dla rodziców dzieci, które nie znalazły miejsca w publicznych żłobkach. Pozwoli wyrównać dostęp do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3 oraz umożliwi powrót opiekunów do aktywności zawodowej po zakończonym urlopie rodzicielskim i wychowawczym.

Projekt, który trafi pod głosowanie Rady Miasta Kielce na jutrzejszej sesji,  przedstawiono dziś podczas konferencji prasowej przed ratuszem.

- Koncepcja przyznawania bonu została wypracowana przez władze Kielc, radnych, MOPR i wydziały magistratu. Dziękuję bardzo za współpracę - podkreślił prezydent Bogdan Wenta.

- W tej chwili na listach rezerwowych do żłobków samorządowych znajduje się 280 dzieci.  Bon ma pomóc dzieciom, które nie znalazły miejsca w żłobku publicznym, a ich rodzice chcą posłać je do żłobka prywatnego - poinformował Marcin Różycki zastępca prezydenta Kielc.

Bon ma być dofinansowaniem do zapłaty za pobyt dziecka w żłobku prywatnym, który znajduje się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez prezydenta miasta. Wysokość świadczenia ma wynosić 400 zł miesięcznie. Jeżeli  natomiast podmiot prowadzący dany żłobek otrzymuje dofinansowanie na dziecko z innych źródeł, wówczas kwota otrzymanego dofinansowani na dziecko zostanie pomniejszona.

- Na otrzymanie Bonu Żłobkowego mogą liczyć mieszkający w Kielcach rodzice dziecka, którzy pracują i przedstawią zaświadczenie, że dziecko nie znalazło miejsca w żadnym żłobku publicznym w mieście. Kryteria uprawniające do otrzymania świadczenia, to dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczający 1 922 zł netto - podkreślił Michał Braun, członek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, który był inicjatorem Bonu Żłobkowego.

Obecni na konferencji prasowej radni Joanna Winiarska, Anna Kibortt oraz Marcin Chłodnicki wyrazili uznanie dla projektu oraz nadzieję na jego rozwój. Podkreślili, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Jeżeli radni podejmą uchwałę w sprawie Kieleckiego Bonu Żłobkowego rodzice mogliby skorzystać z pomocy od września do czerwca przyszłego roku. Wnioski ma przyjmować MOPR w Kielcach.

Powrót na początek strony