Czym oddychamy w Kielcach? Można sprawdzić on-line

System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce już działa. Składa się z 21 urządzeń do pomiaru poziomu stężeń pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10, temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Wyniki można sprawdzać na stronie IDEA Kielce.

Czujniki zostały zamontowane w ramach projektu „Kielce bez smogu” z Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

- System do monitorowania jakości powietrza w Kielcach ma przede wszystkim charakter edukacyjno-informacyjny. Dzięki niemu mieszkańcy dostają rzetelną informację na temat aktualnego stanu powietrza w mieście i w konkretnych jego punktach. Liczymy na to, że kielczanie będą sprawdzać odczyty z czujników. Tym samym zwiększy się świadomość, że jakość powietrza wpływa na nasze codzienne życie i zdrowie w przyszłości – mówiła zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda.

20 urządzeń zamontowanych zostało w różnych częściach miasta na elewacjach budynków szkół i przedszkoli oraz na budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej. Natomiast na Skwerze Szarych Szeregów, w rejonie ul. Spacerowej, zamontowany został słupek stanowiący urządzenie pomiarowe przeznaczone do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą światła tj. barwy zgodnej z Polskim Indeksem Jakości Powietrza.

Dobór czujników miasto poprzedziło wnikliwą analizą techniczną i badaniem rynku tak, aby wybrać urządzenia najlepsze dla potrzeb naszego miasta.

- Wydając publiczne pieniądze, szczególnie z Budżetu Obywatelskiego staramy się, żeby zadania były realizowane w sposób optymalny. Dlatego zapewniliśmy w ramach tego systemu 24-miesięczny czas obsługi. Firma przez dwa lata będzie zbierać także dane z urządzeń – poinformowała Agata Wojda.

Dobór czujników był konsultowany również z uczelniami wyższymi w Kielcach, zwłaszcza z Politechniką Świętokrzyską. Montaż systemu pozwolił Miastu Kielce na poszerzenie współpracy z uczelnią techniczną.

- Politechnika Świętokrzyska będzie wykorzystywała pomiary do swoich analiz, które będą diagnozowały problematyczne obszary i miejsca, w których jest najbardziej zanieczyszczone powietrze – mówi Aneta Boroń, dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce.

Urządzenia monitorują poziom stężeń pyłów PM1, PM2,5 oraz PM10, wilgotność, ciśnienie oraz temperaturę. Widżety czujników zawierają także informację o prognozowanej jakości powietrza na 24 godziny.  

- W przyszłości możliwe jest rozbudowywanie urządzeń tak, aby mierzyły także inne parametry - dodaje Aneta Boroń.

- System nie jest zamknięty i planujemy go uzupełniać o dodatkowe elementy. Chcielibyśmy, aby w ramach naszej umowy o współpracy z firmą InPost, czujniki były zamontowane na części paczkomatów. Apelujemy także do lokalnych przedsiębiorców, jeżeli któryś z nich chciałby zamontować urządzenie na swojej siedzibie, to będziemy podpowiadać jakie wybrać, żeby było kompatybilne z naszym systemem. Chętnie dodamy je do mapy kieleckich czujników smogu z informacją o adresie i nazwą firmy – podkreśla zastępczyni prezydenta Kielc.

Dane z czujników można sprawdzić na stronie IDEA Kielce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie także nowa strona Urzędu Miasta Kielce, na której znajdzie się widżet prezentujący wyniki pomiarów.

Sam system jakości powietrza nie walczy ze smogiem. Jednak Miasto Kielce cały czas podejmuje szereg działań, żeby poprawiać jakość powietrza.

- Głównym z nich jest program wymiany źródeł ciepła. W tym roku przeznaczyliśmy na niego 2 miliony zł, dzięki temu udało się wymienić ponad 200 pieców. Jeżeli radni zaakceptują propozycję prezydenta w przyszłym roku podobna kwota będzie mogła zostać wykorzystana przez mieszkańców – mówi Agata Wojda.

Nieodłącznym elementem walki o czyste powietrze jest system kontroli. Straż Miejska sprawdza indywidualne paleniska domowe na terenie Kielc. Do listopada strażnicy skontrolowali ponad 700 posesji i nałożyli 100 mandatów za spalanie w piecach niedozwolonych materiałów na kwotę 25 tys. zł.

- To co cieszy to zmiana w świadomości kielczan, którą obserwujemy na przestrzeni kilku ostatnich lat. Palenie śmieci i zanieczyszczanie powietrza jest nieakceptowalne. Zdarza się, że mieszkańcy sami informują nas o takich przypadkach i proszą o kontrole – dodaje zastępczyni prezydenta Kielc.

System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce (IDEA KIELCE)

Zobacz też:

https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10

 


Szczegółowe lokalizacje czujników do pomiaru jakości powietrza:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20, Al. Górników Staszicowskich 22A,
 2. Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Łanowa 68, 
 3. Przedszkole Samorządowe nr 3, Os. Barwinek 33,
 4. Szkoła Podstawowa nr 8, ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 1,
 5. Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Dygasińskiego 6,
 6. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, ul. Ściegiennego 15,
 7. Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Kujawska 18,
 8. Zespół Szkół  nr 2, ul. Jagiellońska 90,
 9. Przedszkole Samorządowe nr 31, ul. Dąbrówki 38,
 10. Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Leszczyńska 8,
 11. Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna, ul. Jasna 20/22,
 12. Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32,
 13. Przedszkole Samorządowe nr 14, ul. Kalcytowa 15,
 14. Przedszkole Samorządowe nr 18, ul. Malików 3,
 15. Szkoła podstawowa nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8,
 16. V Liceum Ogólnokształcące  im. ks. P. Ściegiennego, ul. Marszałkowska 96,
 17. Przedszkole Samorządowe nr 9, ul. Orkana 32,
 18. Zespół Szkół Specjalnych nr 1, ul. Szkolna 29,
 19. Przedszkole Samorządowe nr 19, Os. Na Stoku 98,
 20. Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6.

Powrót na początek strony