Darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy - numery kont bankowych

Urząd Miasta Kielce uruchomił dedykowane rachunki bankowe, pod które przyjmowane są darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy.

Numery rachunków:

- w PLN 36 1050 1461 1000 0024 8244 2387
- w EUR 87 1050 1461 1000 0024 8244 3021

Wszystkie środki finansowe, które trafią na wskazane wyżej konta bankowe, zostaną przeznaczone na pomoc dla obywateli z Ukrainy. 

Powrót na początek strony