Datathon Idea Kielce 2021 rozstrzygnięty

Prezydent Kielc Bogdan Wenta nagrodził zwycięzców konkursu Datathon Idea Kielce 2021.

Pierwszą nagrodę w wysokości 5000 zł zdobył zespół „SIPerowcy” w składzie: Aleksandra Wasik, Szymon Petelski, Marcin Niemyjski, Jakub Zięba, Daria Zielonka za pracę „Nowe rowerowe Kielce”

Drugą nagrodę w wysokości 3000 zł otrzymał zespół „GISowcy” w składzie: Daria Stosio, Paulina Kasprowicz, Marika Cuprjak, Jakub Kaczorowski za pracę „Nie bądź zielony w temacie zieleni!”

Trzecią nagrodę w wysokości 2000 zł zdobył zespół „Komunikatywni” w składzie: Alina Kwiatkowska, Karolina Kliś, Antoni Weremczuk, Paulina Wędzikowska, Maria Pszczolińska za pracę „Skomunikuj się w Kielcach”

Wyróżnienia zdobyły zespoły: „WMB” za pracę „Jak zmieniały się kieleckie ulice oraz infrastruktura” oraz zespół „Abyss Watchers” w składzie: Natalia Baran, Oliwia Kmiecik, Tomasz Kozłowski za pracę „Zielone Kielce Abyss Watchers”.

Nagrodę publiczności przyznaną w drodze głosowania internetowego w wysokości 5000 zł zdobył zespół „Komunikatywni” za pracę „Skomunikuj się w Kielcach”

Przed uczestnikami postawiono pięć obszarów problemowych, z których należało stworzyć narracje o mieście. Zawarto w nich problemy, wyzwania oraz informacje, których katalog stanowił źródło inspiracji dla uczestników. Były to:

  • „Ja to mam, proszę Pana, bardzo dobre połączenie” dotykający problemu rozlewania się przedmieść oraz rozwoju systemu transportowego;
  • „Zielone Kielce” podkreślający znaczenie terenów zielonych w strukturze miasta;
  • „Zoom na Kielce” skupiający się na architekturze, urbanistyce i tożsamości miasta;
  • „Zagrajmy w budowanie lepszych Kielc dla przyszłych pokoleń” rozwijający temat jakości życia w mieście i zrównoważonego rozwoju;
  • „Kielce gospodarcze” skupiający uwagę na możliwościach rozwoju gospodarczego miasta.

Datathon Idea Kielce 2021 jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2018 roku maratonu programistycznego Hackathon Idea Kielce. W tym roku pandemia COVID-19 zmusiła nas do rezygnacji z tradycyjnej formuły Hackathonu.

Myślą przewodnią konkursu była chęć pokazania miasta w nietypowy, ciekawy sposób. Tak narodził się pomysł na wykorzystanie krótkich, wciągających relacji/opowieści o naszym mieście (tzw. stories). Punkt wyjścia stanowiło wykorzystanie miejskich danych, a taka formuła pozwoliła jednocześnie stworzyć interesującą w formie ich prezentację.

Dziś wiele miast na całym świecie stosuje tę formułę w celu popularyzacji wśród mieszkańców różnych ważnych inicjatyw. Stała się ona rodzajem komunikacji i edukacji społecznej, tworzącym przestrzeń dialogu między włodarzami a mieszkańcami.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” nagrodzonego dotacją ze środków unijnych w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Projekt „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” zakłada powstanie portalu umożliwiającego w miarę możliwości zautomatyzowaną analizę i wizualizację danych o naszym mieście. Będą one służyć raportowaniu i przeprowadzaniu analiz oraz prezentacji wskaźników i danych w formie interaktywnych pulpitów zarządczych i map tematycznych (miejski dashboard analityczny). Na takim właśnie portalu będą również zaprezentowane wybrane Prace Konkursowe (w całości lub w części) jako opowieść o mieście na podstawie danych.

datathon.png

Powrót na początek strony