Debata o wyzwaniach dla kieleckich wolontariuszy

W Pałacyku Zielińskiego rozmawiano o działaniach kieleckich organizacji pozarządowych w kontekście wojny w Ukrainie oraz o wyzwaniach wolontariatu w rzeczywistości postpandemicznej. Wydarzenie zorganizowały Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Kieleckiej oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

W spotkaniu wzięli udział m.in. ks. Stanisław Słowik dyr. Caritas Diecezji Kieleckiej, jego zastępca ks. Krzysztof Banasik, dyr. Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk, przedstawiciele władz samorządowych i wolontariusze. Miasto Kielce reprezentowały zastępca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór oraz pełnomocnik prezydenta Kielc do spraw działań Miasta Kielce na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny.

- Jesteśmy partnerami projektu „Korpus Solidarności” i bardzo zależy nam przede wszystkim na promowaniu wolontariatu długoterminowego. Wiemy, że łatwo jest zaangażować młodzież i starszych w akcje, ale trudniej wypracować takie trwałe postawy. W kontekście Ukrainy widzieliśmy ogromne zaangażowanie, które niestety zaczyna słabnąć. Chcielibyśmy wypracować wnioski jak ten wolontariat powinien wyglądać w najbliższych tygodniach i miesiącach – mówił ks. Krzysztof Banasik, z-ca dyr. Caritas Diecezji Kieleckiej.

Debaty miały także na celu podkreślenie wagi działań organizacji pozarządowych, koordynatorów i wolontariatu.

-  Tragedia, która wydarzyła się za naszą wschodnią granicą byłą egzaminem dojrzałości obywatelskiej dla NGO’sów, wolontariuszy, ale i całego społeczeństwa. Wspaniałe jest to, że w Kielcach, w województwie świętokrzyskim, w całej Polsce oraz na terenie Ukrainy, widoczna była i jest bezinteresowna pomoc setek tysięcy osób. Wiemy, że na początku nie była ona zorganizowana. Pałacyk Zielińskiego, Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód, Punkt przy Paderewskiego 49 zaczęły wspierać obywateli Ukrainy od razu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które ruszyły do działania. Jako Miasto Kielce od samego początku zaczęliśmy współpracować z organizacjami pozarządowymi, aby wypracować model pomocy systemowej. Przed nami bardzo długi marsz pomocowy, do którego musimy być przygotowani – mówiła Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

W bazie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest 269 kandydatów, którzy deklarują włączenie się w pomoc na rzecz osób z Ukrainy. Na mocy zawartych przez MOPR partnerstw ze szkołami wolontariusze z tych placówek włączyli się w działania na rzecz osób z Ukrainy poprzez przede wszystkim organizację zbiórek artykułów niezbędnych dla potrzebujących. W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla obywateli Ukrainy przy Żeromskiego, prowadzonym przez MOPR, 30 studentów ostatnich lat medycyny i pielęgniarstwa angażuje się w wolontariat.

Miasto oraz MOPR wspierają Punkt Pomocy Humanitarnej przy ul. Paderewskiego 49, którego działalność opiera się głównie na wolontariacie. Miejski Zarząd Budynków użyczył na ten cel lokal. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nawiązał współpracę z Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie wymiany informacji na temat osób korzystających z punktów pomocy przy ul. Wiśniowej 6, Turystycznej 1 i Paderewskiego 49. Wypracowano wspólny regulamin punktów i dokumentację.     

Miasto Kielce ściśle współpracuje także ze Stowarzyszeniem Integracja Europa-Wschód.

Podczas spotkania wręczone zostały „Certyfikaty Miejsc Przyjaznych Wolontariuszom”. Wyróżnienia odebrali Niepubliczna Bursa Szkolna Centrum Kształcenia Awans, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach.

Powrót na początek strony