Deklaracja współpracy szkół z Kielc i Winnicy

Współpraca w obszarze edukacji i wychowania, kultury, sportu i turystyki oraz zdrowia pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgminazjalnych nr 2 w Kielcach (w skład którego wchodzą: VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Technikum nr 8, Szkoła Policealna nr 2), a Szkołą Ogólnokształcącą Nr 27 w Winnicy dotyczy podpisania w Kielcach w dniu 7 listopada 2014 roku „Deklaracja współpracy”.  Podczas uroczystości podpisania dokumentu Dyrektorzy obu placówek zgodnie stwierdzili, że dotychczasowe bogate doświadczenia i tradycje kooperacji Kielc i Winnicy warto wykorzystać, dla zbliżenia młodzieży uczącej się w obu placówkach.

W planach wspólnych przedsięwzięć na najbliższą przyszłość strony porozumienia wskazały przygotowanie wniosku aplikacyjnego dotyczącego wymiany młodzieży w ramach środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na realizację Polsko-Ukraińskiego Programu Wymiany Młodzieży.

Podpisana 7 listopada br. deklaracja jest już 8 tego typu dokumentem zawartym pomiędzy szkołami z Kielc i Winnicy od 2009 roku. W ramach realizacji ww. porozumień, we wspólnych polsko-ukraińskich przedsięwzięciach, wzięły udział około 100-osobowa grupa uczniów oraz 150 nauczycieli i pedagogów z obu zaprzyjaźnionych miast.

Powrót na początek strony